Nacjonalizm, szanse i zagrożenia

Pro bono

Wsparliśmy ten projekt, wykonując kolejne wersje i udzielając bezpłatnej licencji na adaptacje.

Nacjonalizm, szanse i zagrożenia

Międzynarodowy projekt realizowany w kilku odsłonach: w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji. Motyw przewodni uznano za tak uniwersalny, że lokalnym koordynatorzy wybrali go do promocji wydarzenia w każdym z tych krajów.